Michał Leja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Tytuł projektu: Rozwój działalności poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnych gabinetów stomatologicznych do znieczuleń ogólnych w Bilczy.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności, wprowadzenie nowej usługi oraz innowacji produktowej i procesowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 427.431,60 PLN
Całkowita wartość projektu: 1.646.553,78 PLN